Day: July 24, 2014

Abdullah bin Mas’ud – Ahli Tafsir Para Sahabat-

Continue readingSahabat Rosulullah yang menerjemahkan Al Quran, ahli tafsir Al Quran dari kalangan sahabat Rosulullah. Dialah Abdullah bin Mas’ud. Dalam sebuah hadist Rosulullah memuji Abdullah Bin Mas’ud, “Barang siapa yang ingin mendengarkan Al Quran sebagaimana Al Quran maka hendaklah dia mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas’ud” (HR. Ibnu Majah, Ahmad). Salah satu kisah yang mashur tentang Abdullah…
>