Day: May 7, 2013

Sesegmen kerandoman untukmu kawan

Saya kali ini mau manulis kerandoman pikiran saya, ingatan saya sedang meloncat-loncat pada ingatan masa lalu. Plot waktunya ketika masa kuliah semester 6 an, dengan latar lokasi sekitaran kos-kosan lama saya. Saat itu saya ngekos bareng Fajar, kita patungan karena memang tujuannya hanya sekedar tempat persinggahan ketika malas pulang. Kos …