Category: ngawur tapi bermutu

Teori Diagram Ladder

Terdapat banyak pilihan bahasa untuk membuat program dalam PLC. Masing-masing bahasa mempunyai keuntungan dan kerugian tergantung dari sudut pandang kita sebagai user/programmer. Pada umumnya terdapat 2 bahasa pemograman sederhana dari PLC, yaitu pemog…

9 Poso: Setan itu penghianat!

“dan ktika setan menjadikan merekb menandang baik pkerjaan mereka dan mengatakan, ‘tidak ada seorang manusia pun yg dapat menang thdap kamu pd hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.’ maka tatkala kedua pasukan saling lihat melihat, setan itu balik kebelakang seraya berkata, ’sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu;sesungguhnya saya dapat melihat ada yg kmu […]

Related posts:

  1. 3 Poso: Menjaga persatuan! “dan janganlah kamu menyerupai orang2 yg bercerai-berai dan berselisih sesudah…
  2. Poso 5: ojo misuh2!! “Allah tidak menyukai ucapan buruk,(yg diucapkan) dengan terus terang kecuali…
  3. 7 poso: siapakah Tuhan Semesta Alam? “sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yg telah menciptakan langit dan…

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

7 poso: siapakah Tuhan Semesta Alam?

“sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yg telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayn diatar Arasy.Dia menutupkan malam kpada siang yg mengikutinya dg cepat.dan (dciptakn pula) matahari,bulan,dan bintang2 tunduk kpada perintahNya.Ingatlah,menciptakan dan memerintah hanya hak Allah.Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam” (QS 7:54)
Jawaban dari pertanyaan yg dilontarkan pada judul diatas adalah ALLAH.
Dialah […]

Related posts:

  1. 3 Poso: Menjaga persatuan! “dan janganlah kamu menyerupai orang2 yg bercerai-berai dan berselisih sesudah…
  2. Poso 5: ojo misuh2!! “Allah tidak menyukai ucapan buruk,(yg diucapkan) dengan terus terang kecuali…
  3. 9 Poso: Setan itu penghianat! “dan ktika setan menjadikan merekb menandang baik pkerjaan mereka dan…

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.