Day: March 13, 2011

// dua serigala

Ini adalah satu cerita dari kalangan masyarakat Cherokee, salah satu suku Indian Amerika, Suatu malam ada seorang kakek Cherokee bercerita kepada cucunya tentang pertempuran sengit yang berlangsung di dalam hati semua orang. Dia berkata, “Anakku, ada pertempuran antara dua serigala yang tinggal di dalam setiap dan semua orang dari kita. “Salah satunya adalah Kejahatan. Ia […]